Uczestniczyli w uroczystej mszy świętej i posadzili pamiątkowy dąb - Zdjęcia - KPP Kazimierza Wielka