Działania profilaktyczne dzielnicowego

Pogadanka dzielnicowego na temat ferii zimowych oraz odblasków

Bezpieczne ferie, a w szczególności przebywanie na dzikich ślizgawkach oraz noszenie odblasków poza terenem zabudowanym, było głównym tematem spotkania dzielnicowego z uczniami Szkoły Podstawowej w Czarnocinie. Sierżant sztabowy Adam Janicki chciał zaapelować do dzieci przed feriami i zwrócić uwagę na skutki niewłaściwych i niebezpiecznych zachowań.

Sierżant sztabowy Adam Janici w ostatnim tygodniu przed feriami spotkał się ze wszystkimi uczniami uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej w Czarnocinie. Dzielnicowy opowiadał dziciom o tym, w jaki sposób należy zadbać o bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. Szczególnie zaakcentował tutaj sytuacje, które mogą wydarzyć się na dzikich ślizgawkach. Policjant przestrzegał młodzież, aby uważała na siebie i najlepiej unikała takich form zimowej rozrywki. Podczas spotkania został również poruszony temat elementów odblaskowych. Każdemu z gimnazjalistów dzielnicowy osobiście wręczył opaskę odblaskową. Dzielnicowy na zakończenie życzył wszystkim udanej zimowej kanikuły.