Zespół Łączności i Informatyki - Zespół Lączności i Informatyki - KPP Kazimierza Wielka

Zespół Lączności i Informatyki

inspektor k.s.c. Piotr Cerazy

tel. 041 35-02-222

tel. 041 35-02-222

 

inspektor k.s.c. Dawid Stępień

tel. 041 35-02-266

e-mail: lii.kazimierza@ki.policja.gov.pl