Wydział Kryminalny - KPP Kazimierza Wielka

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnegokom. Piotr Kot
tel. 041 35-02-216