Wydział Kryminalny - KPP Kazimierza Wielka

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnegokom. Piotr Kot
tel. 47 8048 216