OFICER PRASOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ - Oficer Prasowy - KPP Kazimierza Wielka

Oficer Prasowy

OFICER PRASOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Oficer Prasowy KPP Kazimierza Wielka

sierż.szt.  Monika Cichy

w zastępstwie:mł.asp. Łukasz Ramęda

tel. 47 8048 237, 723 192 155
fax. 41-35-02-203
e-mail rzecznik.kazimierza@ki.policja.gov.pl