Wydział Kryminalny - Struktura KPP - KPP Kazimierza Wielka

Struktura KPP

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego asp.sztab. Piotr Kot tel. 041 35-02-216