I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej - Kierownictwo - KPP Kazimierza Wielka

Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej

mł. insp. Jacek Piwowarski

  • mł. insp. Jacek Piwowarski