OFICER PRASOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ - Oficer Prasowy - KPP Kazimierza Wielka

Oficer Prasowy

OFICER PRASOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Oficer Prasowy KPP Kazimierza Wielka

 

                                                                         w/z   podkom. Łukasz Ramęda

 


tel. 41 35-02-237
fax. 41-35-02-203


e-mail: rzecznik.kazimierza@ki.policja.gov.pl