OFICER PRASOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ - Oficer Prasowy - KPP Kazimierza Wielka

Oficer Prasowy

OFICER PRASOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Oficer Prasowy KPP Kazimierza Wielka

sierż. szt. Monika Cichy

w zastępstwie: podkom. Szczepan Bała


tel. 41 35-02-237
fax. 41-35-02-203


e-mail: rzecznik.kazimierza@ki.policja.gov.pl