KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KAZIMIERZY WIELKIEJ - Kontakt - KPP Kazimierza Wielka

Komenda Powiatowa Policji w KAZIMIERZY WIELKIEJ

Al. pARKOWA 1,

28-500 KAZIMIERZA WIELKA

 

Abonent

Nr telefonu

Nr faksu

Email

Oficer Dyżurny KPP Kazimierza Wielka

41-3502-205

0 41 35 02 203

dyzurny.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Komendant KPP

41-3502-201

-

komendant.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Pierwszy Zastępca Komendanta KPP

41-3502-202

-

komendant.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Sekretariat KPP

41-3502-206

-

kazimierza@ki.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

41-3502-231

-

prewencja.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

41-3502-216

-

kryminalny.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

41-3502-245

-

-

Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

41-3502-208

-

kadry.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Stanowisko ds. Łączności i Informatyki

41-3502-222

-

lii.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

41-3502-224

-

-

Samodzielne Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych

41-3502-237

-

rzecznik.kazimierza@ki.policja.gov.pl

Stanowisko ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

41-3502-230 - zaopatrzenie.kazimierza@ki.policja.gov.pl