Barbara Cygal - Poszukiwani - KPP Kazimierza Wielka

Poszukiwani

Barbara Cygal

imię ojca: Stanisław, imię matki: Stanisława data urodzenia: 25.05.1963 r. miejsce zamieszkania: Dobiesławice, 28-512 Bejce Poszukująca jednostka policji: KPP w Kazimierzy Wielkiej Wydział Kryminalny, al. Parkowa 1, 28-500 Kazimierza Wielka, telefon: 41 35 02 205, Podstawa poszukiwania: poszukuje na podstawie: Listu Gończego art. 291 k.k.