Spotkanie w ramach kampanii " Narkotyki i dopalacze zabijają" - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w ramach kampanii " Narkotyki i dopalacze zabijają"

Wczoraj kazimierscy policjanci spotkali się z rodzicami podczas wywiadówki szkolnej w Topoli. Przewodnim tematem spotkania było zjawisko zażywania dopalaczy.

We wczorajszej kampani edukacyjno- informacyjnej " Narkotyki i dopalacze zabijają" uczestniczyli rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Topoli. Podczas spotkania policjantka omawiała między innymi zagrożenia, jakie wynikają z zażywania narkotyków jak również dopalaczy, po które coraz częściej sięga młodzież, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie niesie ich zażywanie. Poinformowano rodziców o odpowiedzialności karnej osób nieletnich, jednocześnie zachęcając ich, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń.

W drugiej części pracownice z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu przybliżyły uczestnikom spotkania zadania Zespołu Interdyscyplinarnego.