Betlejemskie Światełko Pokoju - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Betlejemskie Światełko Pokoju

Dzisiaj do Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej za sprawą harcerzy dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju.

Dzisiaj harcerze z 28 Buskiej Drużyny Wielopoziomowej "Żywioły" działającej przy Kazimierskim Ośrodku Kultury gościli w Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej mł.insp. Jacka Piwowarskiego przekazali Betlejemskie Światło Pokoju, które jak podkreślił podharcmistrz Ireneusz Górski jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei, który za pośrednictwem skautów wędruje prawie po całej Europie.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej mł.insp. Jacek Piwowarski podziękował za coroczną pamięć i złożył gościom życzenia świąteczne w imieniu kierownictwa i wszystkich kazimierskich policjantów.

  • harcerze w Komedzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej
  • harcerze w Komedzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej
  • harcerze w Komedzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej
  • harcerze w Komedzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej