Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Eliminacje na szczeblu powiatowym w konkursie "Bezpieczeństwo na piątkę"

Wczoraj w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej odbyły się powiatowe eliminacje XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę". Jego celem jest utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przygotowanie dzieci do rozważnego spędzania czasu wolnego, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie tylko własne. W uroczystym zakończeniu turnieju uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej mł. insp. Jacek Piwowarski.

Głównym organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym była Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 6 drużyn. W skład drużyny wchodził kapitan oraz dwóch uczestników.  Na początku uczestnicy mieli do rozwiązania testy, w których znalazły się pytania dotyczących m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa w rolnictwie, gospodarstwie domowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie komisja oceniła prace plastyczne na temat: „100-lecie Polskiej Policji - zawsze na straży bezpieczeństwa”, które każda drużyna wykonała wcześniej w szkole. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu. Będą oni reprezentować powiat kazimierski w finale konkursu na szczeblu wojewódzkim. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, zaś trzeci byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielgusie.

  • uczestnicy konkursu