„Bezpieczeństwo na piątkę" - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczeństwo na piątkę"

Wczoraj na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiego Konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę". Konkurs ten został zorganizowany dla uczniów klas piątych szkół podstawowych, a jego celem jest utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przygotowanie dzieci do rozważnego spędzania czasu wolnego, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie tylko własne.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 8 drużyn. W skład drużyny wchodził kapitan oraz dwóch uczestników.  Na początku uczestnicy mieli do rozwiązania testy, w których znalazły się pytania dotyczących m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania, bezpieczeństwa w rolnictwie, gospodarstwie domowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie komisja oceniła prace plastyczne na temat: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, które każda drużyna wykonała wcześniej w szkole.

Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Będą oni reprezentować powiat kazimierski w finale konkursu na szczeblu wojewódzkim. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej natomiast trzecią pozycję zajęli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach.

Na zakończenie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej mł.insp. Jacek Piwowarski pogratulował   wszystkim uczestnikom konkursu posiadanej wiedzy, oraz wspólnie z Dyrektorem Szkoły i przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  wręczył dyplomy i nagrody.