"EGIDA 2018" - mobilizacja rezerw Policji w powiecie kazimierskim. - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"EGIDA 2018" - mobilizacja rezerw Policji w powiecie kazimierskim.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, przeprowadzono ćwiczenie pod kryptonimem "EGIDA 2018",w ramach którego osoby posiadające nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w Policji zgłosiły się do miejscowej jednostki.

W dniu 30 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej przeprowadzono ćwiczenie, którego założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji.  Koordynatorem całego przedsięwzięcia był Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. W ćwiczeniu uczestniczyło 18 rezerwistów, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Osoby te mają stanowić uzupełnienie kadrowe, ćwiczenie miało przygotować rezerwę Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Rezerwiści poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób, posiadających przydziały do służby w odpowiedniej jednostce organizacyjnej Policji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby. Omówiono również warunki, zasady i przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego. Uczestnicy działań „Egida 2018” poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

W przedsięwzięciu uczestniczył obserwator z KPP Busko Zdrój.

 

Opr. SB

 

Źródło: KPP w Kazimierzy Wielkiej