Powiatowe eliminacje Przeglądu Małych Form Teatralnych - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe eliminacje Przeglądu Małych Form Teatralnych

Wczoraj w Kazimierskim Domu Kultury odbył się powiatowy etap Przeglądu Małych Form Teatralnych. I miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach.

Do tegorocznych eliminacji na szczeblu powiatowym zgłosiły się 3 zespoły ze szkół podstawowych mieszczących się na terenie powiatu kazimierskiego. Na scenie uczniowie zaprezentowali spektakle, których celem było propagowanie zasad bezpiecznego zachowywania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy oraz ukazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Po burzliwych obradach komisji wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Wielgusa, a trzecie miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Nagrody dla tegorocznych zwycięzców i upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostały ufundowane przez lokalne władze samorządowe: Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej oraz Wójta Gminy Opatowiec.

 

Opr. SB

Źródło: KPP w Kazimierzy Wielkiej