XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Wczoraj w ramach XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej odbyła się konferencja pod hasłem "Daj szansę sobie i dziecku - zostań rodzicem zastępczym".

Konferencja została zorganizowana przez Starostę Kazimierskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej w związku z XVI Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki. Konferencja miała na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń płynących z nieprawidłowego funkcjonowania rodziny w tym również rodziny zastępczej.  

W trakcie spotkania dzielnicowy sierż. Kinga Kupiec omówiła zagadnienie  przemocy w rodzinie. Po zakończeniu Konferencji była możliwość skorzystania z porad i konsultacji pracowników: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej, Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej.