Kazimierska debata społeczna - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kazimierska debata społeczna

W miniony piątek o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej budynku byłej bursy przy ul. Partyzantów nr 29 w Kazimierzy Wielkiej odbyła się debata społeczna. Jej głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania oraz w miejscach publicznych. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Starostę Kazimierskiego.

W debacie społecznej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gmin, służby mundurowe, przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz lokalna społeczność. Na początku Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej podinsp. Jacek Piwowarski przywitał uczestników spotkania a  następnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kazimierskiego oraz sposób realizacji wniosków i postulatów skierowanych do Policji podczas ubiegłorocznej debaty. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat bezpieczeństwa w "naszej małej ojczyźnie". Ponadto mieszkańcy powiatu zgłaszali własne spostrzeżenia i uwagi, które w przyszłości pozwolą zdiagnozować potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy debaty wypełnili także anonimową ankietę wyrażając w niej osobiste poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.


Opr. SB

Źródło: KPP w Kazimierzy Wielkiej

  • Kazimierska debata społeczna
  • Kazimierska debata społeczna
  • Kazimierska debata społeczna
  • Kazimierska debata społeczna