Debata z Młodzieżą w ZSZ w Skalbmierzu - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata z Młodzieżą w ZSZ w Skalbmierzu

Wczoraj w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu odbyła się debata z młodzieżą. Tematem przewodnim spotkania było „ Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej na terenie powiatu kazimierskiego”.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz dyrekcję placówki. Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań młodzieży szkolnej w obszarze poprawy bezpieczeństwa. Debatę rozpoczęła  pani Beata Malinowska dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, która przywitała  zaproszonych gości. Następnie w formie prezentacji multimedialnej Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej insp. Jakub Kosiń wspólnie z funkcjonariuszem przedstawił zagrożenia, którymi może być dotknięta współczesna młodzież szkolna, a także konsekwencje prawne wynikające z nieprzestrzegania prawa. Szczególną uwagą poświęcono zjawisku cyperprzemocy, jak również cyberprzestępczości. W debacie udział wzięło ponad 150 uczniów. Wszystkie zgłaszane uwagi, propozycje czy sugestie zostaną wykorzystane przez policjantów w czasie codziennych służb, a wnioski przeanalizowane.