Debata społeczna w Skalbmierzu - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Skalbmierzu

Dzisiaj o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Dyrektora ZSZ w Skalbmierzu.

W debacie społecznej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy Skalbmierz,  służby mundurowe, grono pedagogiczne, uczniowie, duchowni, radni, sołtysi oraz lokalna społeczność. Na początku Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej podinsp. Jacek Piwowarski przywitał uczestników spotkania, a następnie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kazimierskiego oraz Gminy Skalbmierz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Omówił również zagadnienia dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podczas spotkania mundurowi wyświetlili film profilaktyczny „To był wypadek” przedstawiający skutki brawurowej jazdy oraz nie stosowania się do przepisów drogowych.  W kolejnej części spotkania mł. asp. Łukasz Ramęda m.in.  omówił zadania priorytetowe w służbie dzielnicowych, przedstawił sylwetki dzielnicowych i ich rejony służbowe, a także zachęcał do korzystania z aplikacji „Moja Komenda”.

Ponadto mieszkańcy powiatu zgłaszali własne spostrzeżenia i uwagi, które w przyszłości pozwolą zdiagnozować potrzeby i oczekiwania społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa.