Spotkanie z uczniami o bezpieczeństwie - Aktualności - KPP Kazimierza Wielka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z uczniami o bezpieczeństwie

Wczoraj dzielnicowi spotkali się z uczniami szkoły podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. Celem wizyty było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpieczeństwa. Do wspólnych działań z policjantami przyłączyła się przyjacielska "mrówka".

W spotkaniu z dzielnicowymi wzięli udział uczniowie ze szkoły  nr 1 w Kaimierzy Wielkiej. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali cennych rad policjantów. Funkcjonariusze wskazywali, w którym miejscu można przejść przez jezdnię i jak zrobić to bezpiecznie. Wytłumaczyli, jakie sygnały pokazuje policjant podczas kierowania ruchem. Uświadomili słuchaczom jak ważne jest używanie elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach po zmierzchu. Dzieciom dojeżdżającym do szkoły samochodem lub autobusem przypomniała o obowiązku zapinaniu pasów bezpieczeństwa oraz w przypadku młodszych dzieci o używaniu fotelików ochronnych. Starszym uczniom uświadomiono, jaka grozi odpowiedzialność za posiadanie, rozprowadzanie czy też handel dopalaczami lub narkotykami.  Spotkanie umilała maskotka "mrówki" , która każdemu z uczniów wręczyła drobny upominek. Uśmiechów ze strony dzieci nie brakowało.