Jesteśmy Waszą policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo

Nowy pies w kazimierskiej policji

2014-03-14, Kazimierza Wielka

Wczoraj kazimierska komenda otrzymała nowego psa patrolowo-tropiącego. Owczarek belgijski „Bary”zajął miejsce „Borysa”, który odszedł na zasłużoną emeryturę. Pies będzie towarzyszył w codziennej pracy swojemu nowemu przewodnikowi, asp. Waldemarowi Nocoń.

Owczarek belgijski został przekazany na stan komendy w Kazimierzy Wielkiej dzięki Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zastąpił on Owczarka niemieckiego "Borysa", który po  prawie 11 latach służby odszedł na zasłużona emeryturę. „Bary” to pies patrolowo-tropiący, który służy w Policji już od prawie trzech lat. Podczas wykonywanej służby patrolowej, obok oddziaływania prewencyjnego, może być wykorzystywany do działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu czy zasadzki. Będzie stanowił znaczącą pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymywaniu osób, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Może być również wykorzystywany do tropienia śladów ludzi. Pies w codziennej służbie będzie towarzyszył doświadczonemu przewodnikowi, asp. Waldemarowi Nocoń.


Psy w Policji były wykorzystywane już w latach 20tych XX wieku.Pierwszą placówkę szkolącą psy w Polsce utworzono w 1945 roku w Słupsku pod nazwą: Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych. W 1949 roku szkołę tę połączono z Zakładem Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego w Sułkowicach. Po wielu przekształceniach od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku funkcjonuje w Sułkowicach Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie z siedzibą w Sułkowicach. W latach 80-tych i 90- tych XX wieku ukształtował się w Polskiej Policji zasadniczy podział psów służbowych na psy do zadań prewencyjnych podlegających pionowi Prewencji oraz psy specjalne podlegające pionowi kryminalnemu – najczęściej Laboratoriom Kryminalistycznym Komend Wojewódzkich Policji. Tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, podjęto działania zmierzające do przeniesienia pozostających dotychczas pod nadzorem laboratoriów kryminalistycznych psów specjalnych, wyszukujących zapachy narkotyków i zwłok ludzkich do wyłącznej kompetencji służby prewencji.

powrót
Modyfikowano: 2014-03-14 14:33
X